2009-07-28

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 30/2009

Analyysiä viime viikon (20.7.-26.7.) uutisista:

Ilmatieteellinen yhdistys American Meteorological Society otti kantaa ilmaston keinotekoiseen säätelyyn (engl. geoengineering) viime viikon maanantaina. Yhdistys suosittaa, että ilmastonmanipulointikeinoja ja niiden ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tutkittaisiin lisää.

Kannanotossa korostetaan, että ilmaston tahallinen manipulointi ei riitä korvaamaan ponnisteluja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi eikä siihen sopeutumiseksi. Ilmaston tarkoituksellista säätelyä voidaan kuitenkin tarvita vielä jossain vaiheessa, kenties kipeästikin. Tällaisen tarpeen varalle olisi syytä selvittää, minkälaisia hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia erilaisilla manipulointimenetelmillä voi olla, jos niitä sovelletaan suuressa mittakaavassa.

Mahdollisia ilmastonmanipulointikeinoja ovat muun muassa valtamerten lannoittaminen ja maa-alueiden metsittäminen vieraslajeilla. Näin voidaan yrittää sitoa hiilidioksidia pois ilmakehästä. Toinen keskeinen menetelmätyyppi on auringonvalon heijastaminen takaisin avaruuteen. Sitä voidaan yrittää esimerkiksi avaruuteen sijoitettavien peilien tai ilmakehään lisättävien hiukkasten avulla taikka muuttamalla ilmakehän pilvisyyttä.

Manipulointimenetelmiä ei tunneta vielä hyvin, eikä niiden uskota olevan ongelmattomia. American Meteorological Society (AMS) perääkin myös kansainvälistä yhteistyötä ja kontrollia hätiköityjen, ennalta-arvaamattomia haittoja aiheuttavien toimenpiteiden estämiseksi.

AMS:n linjanvedosta uutisoivat geoengineering-myönteisin otsikoin Yale Environment 360, COP15:n uutiset ja Climate Progress sekä varovaisemmin sanamuodoin The Oregonian.

Tähän väliin terveisiä Suomen ympäristökeskukselle ja Ilmatieteen laitokselle: Termi geoengineering puuttuu laatimastanne ympäristö- ja ilmastoalan EnDic/MetDic-sanakirjasta. Toivottavasti ei enää pitkään!

Pilvipeitteen merkitys ilmastolle nousi esiin myös University of Miamin ja Scripps Institution of Oceanographyn yhteistutkimuksessa, jossa käytiin läpi muun muassa pilvihavaintoaineistoa Tyyneltä valtamereltä viimeisen viidenkymmenen vuoden ajalta. Tutkimuksen kohteena olivat alapilvet, joiden tiedetään heijastavan auringonvaloa ja siten viilentävän ilmastoa.

Tämän Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koillisen Tyynenmeren lämpeneminen näyttää ohentavan pilvipeitettä, mikä puolestaan altistaa ilmaston lisälämpenemiselle, kun entistä suurempi osuus auringon säteilystä läpäisee ilmakehän heijastumatta pilvistä takaisin avaruuteen. Tämä voi johtaa noidankehään, jossa ilmaston lämpeneminen ohentaa pilvipeitettä yhä lisää.

Toisin kuin monissa ilmastomalleissa on oletettu, meren lämpeneminen ei näin lisäisikään alapilvien muodostumista vaan vähentäisi sitä. Pilvipeitteen paksuuteen vaikuttavat kuitenkin myös muut tekijät kuin vain meren lämpötila, ja tarvitaan vielä lisätutkimuksia, jotta pilvien ja ilmaston vuorovaikutus saadaan mallinnettua perusteellisemmin.

Pilvitutkimuksesta kirjoittivat BBC News, Yale Environment 360, COP15:n uutiset, Climate Feedback ja Climate Progress.

* * *

Tämän uutiskatsauksen voi lukea myös Voiman Fifi-verkkolehdestä tai sen arkistoversiosta, jonka tarjoaa yleishyödyllinen yhteisö Internet Archive.

*

Tämän blogikirjoituksen linkkejä on päivitetty 28.5.2016.

2009-07-21

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 29/2009

Analyysiä viime viikon (13.7.-19.7.) uutisista:

Kesälomat tuntuvat haittaavan uutisten kulkua ulkomailta Suomeen. Paikataanpa hieman sitä aukkoa:

Tämän vuoden kesäkuu oli alustavien tietojen mukaan mittaushistorian toiseksi lämpimin kesäkuu globaalisti vertailtuna. Mittaustuloksesta raportoi Yhdysvaltojen National Climatic Data Center, ja siitä uutisoivat Climate Progress ja Dr. Jeff Masters' WunderBlog.

Tuulivoiman markkinat kasvoivat viime vuonna Yhdysvalloissa nopeammin kuin missään muualla maailmassa. Yhdysvallat oli tällä tavoin mitaten tuulivoiman kärkimaa jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Melkein kaksi prosenttia maan sähköntuotannosta on nyt tuulivoiman varassa. Tuulivoimaraportin laati Lawrence Berkeley National Laboratory.

Biodieselin tuotannon kasvu on hidastunut Euroopan unionissa. Vuoden 2008 tuotanto oli 7,7 miljoonaa tonnia, mikä oli vain 36 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Nämä tiedot ilmoitti European Biodiesel Board, jonka mielestä kansainvälisen kaupan epäreiluus jarruttaa eurooppalaista tuotantoa. Aiheesta uutisoivat Reuters ja COP15.

David Tilman ja kymmenen muuta tutkijaa ovat pohtineet biopolttoaineiden ekologista kestävyyttä ja päätyneet suosittelemaan raaka-aineeksi muun muassa sadonkorjuutähteitä, kestävästi hakattua puuta, hakkuutähteitä, yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä monivuotisia kasveja, joita voidaan kasvattaa köyhtyneessä maaperässä. Mongabay.com uutisoi tästä University of Minnesotan ja neljän muun yliopiston yhteisjulkaisusta.

Uusi arvio metsien hiilensidontakyvystä esittää, että kostean temperaattisen vyöhykkeen metsät ovat pinta-alayksikköä kohti tehokkaampia hiilensitojia kuin trooppiset tai boreaaliset metsät. Temperaattiset metsät ovat näiden laskelmien mukaan parempia hiilinieluja kuin mitä hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) laskelmissa on oletettu. Tästäkin tutkimuksesta uutisoi Mongabay.com.

Tyynessä valtameressä sijaitseva pieni saarivaltio Tuvalu on ottanut tavoitteekseen siirtyä pelkän uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2020 mennessä, Reuters kertoo. Merenpinnan nousu aiheuttaa jo nyt ongelmia maanviljelylle Tuvalun atolleilla.

* * *

Tämän uutiskatsauksen voi lukea myös Voiman Fifi-verkkolehdestä tai sen arkistoversiosta, jonka tarjoaa yleishyödyllinen yhteisö Internet Archive.

*

Tämän blogikirjoituksen linkkejä on päivitetty 28.5.2016.

2009-07-14

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 28/2009

Analyysiä viime viikon (6.7.-12.7.) uutisista:

Arktisen vyöhykkeen lämpeneminen ei hellitä. NASA:n ICESat-satelliitilla ("Ice, Cloud and land Elevation Satellite") tehtyjen tutkimusten mukaan arktinen merijää on ohentunut merkittävästi vuodesta 2004 alkaen.

ICESat on ilmastonmuutostiedon kannalta merkittävä satelliitti, joka kykenee mittaamaan jään paksuutta koko Pohjoisella jäämerellä. Tänä keväänä päättynyt, useita vuosia jatkunut tutkimusprojekti oli ensimmäinen laatuaan. Tutkimuksessa havaittiin, että vuonna 2003 suurin osa - 62 prosenttia - arktisen merijään tilavuudesta oli vielä monivuotista jäätä. Vuonna 2008 sitä oli enää 32 prosenttia. Monivuotisen, siis yhden tai useamman kesän yli säilyneen merijään pinta-ala oli supistunut 42 prosenttia ja sen paksuus oli ohentunut keskimäärin 0,6 metriä. Monivuotisen jään keskipaksuus on ollut 2,7 metrin luokkaa.

Arktisen merijään yleisluonne on näin muuttunut vastakkaiseksi kuin mitä se oli vielä vain viisi vuotta sitten. Nykytilanteessa Pohjoisella jäämerellä vallitsee yksivuotinen merijää, mikä altistaa napa-alueen jääpeitteen entistäkin dramaattisemmalle kesäaikaiselle sulamiselle. Monivuotinen jää ei ole uusiutunut juuri lainkaan kesien 2005 ja 2007 jälkeen.

Kuvat yllä ja alla: Arktisen merijään paksuus talvella 2003 ja talvella 2008 (klikkaamalla pääset näkemään samat kuvat suuremmassa koossa). Kaikkein ohuin, alle metrin paksuinen jää on merkitty tummimmalla sinisellä. Nämä NASA:n kuvat selityksineen ja enemmänkin samaan tutkimukseen liittyviä kuvia on nähtävissä NASA:n nettisivuilla.

ICESat-tutkimus julkaistiin Journal of Geophysical Research - Oceans -lehdessä, ja NASA kertoi siitä lehdistötiedotteessaan.

Tutkimustulos herätti ansaittua huomiota maailmalla. Siitä kirjoittivat The Guardian, Reuters, Mongabay.com, The Great Beyond, Yale Environment 360, Knight Science Journalism Tracker, Dot Earth, ja Dot Earth vielä lisää jutussa, jossa NASA:n tutkijat Ron Kwok ja Jay Zwally vastaavat Andrew Revkinin kysymyksiin.

Entä suomalainen uutisointi - oliko sitä vai onko sille käymässä samoin kuin arktiselle merijäälle? ICESat-tutkimuksesta kirjoittivat Suomessa Tähdet ja avaruus, ("Pohjoisnavan jääpeite on ohentunut dramaattisesti"), CO2-rapotti ("Napajäätiköt nuorentuvat kohtalokkain seurauksin") ja Maaseudun Tulevaisuus ("Uusia havaintoja napajäätikön sulamisesta"). Asian tärkeyteen nähden sitä käsiteltiin täällä kovin suppeasti ja ohuesti.

Muita uutisia viime viikolta: Oxfam varoittaa raportissaan, että ilmastonmuutos uhkaa kumota viidenkymmenen vuoden työn taistelussa köyhyyden poistamiseksi. Yhdysvaltalainen Oregon State University on tutkinut sikäläisten metsien hiilitasetta ja tullut siihen tulokseen, että metsäpalojen tuhoisuutta estävät toimet myös vähentävät näiden metsien tehokkuutta hiilinieluina. Australialaisen James Cook Universityn katsauksessa todetaan, että trooppisen ilmastovyöhykkeen laajeneminen on alkanut ja saman suuntauksen myötä osa kosteista temperaattisista alueista on muuttumassa subtrooppisen kuiviksi. Ghanassa, maassa jonka trooppisista sademetsistä suurin osa on hakattu, on alkanut kunnianhimoinen jälleenmetsityshanke - ensimmäiset miljoona puuntaimea on istutettu tämän hiilinielun ennallistamiseksi.

* * *

Tämän uutiskatsauksen voi lukea myös Voiman Fifi-verkkolehdestä tai sen arkistoversiosta, jonka tarjoaa yleishyödyllinen yhteisö Internet Archive.

*

Tämän blogikirjoituksen linkkejä on päivitetty 29.5.2016.

2009-07-07

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 27/2009

Analyysiä viime viikon (29.6.-5.7.) uutisista:

Arktisen merijään hupenemisesta on saatu taas uutta tietoa. Kööpenhaminan yliopisto rekonstruoi Grönlannin ja Huippuvuorten välisen merialueen jäähistorian 1200-luvulta alkaen yhdistämällä tietoja, jotka saatiin jääkairauksista, vuosirengasnäytteistä ja muun muassa satoja vuosia vanhoista lokikirjoista. Tutkimuksen mukaan merijäätä ei ole ollut näiden yli kahdeksansadan vuoden aikana koskaan niin vähän kuin nykyään.

Jäätutkimus julkaistiin Climate Dynamics -lehdessä. Suomessa siitä uutisoi Helsingin Sanomat ("Meren jääpeite pohjoisessa pienempi kuin koskaan 800 vuoteen"), ja maailmalla siihen kiinnitti huomiota CEJournal.

Arktisen vyöhykkeen lämpeneminen vapauttaa kasvihuonekaasuja - hiilidioksidia ja metaania - ikiroudasta ilmakehään. Arviot routaiseen maahan varastoituneiden hiiliyhdisteiden määrästä vaihtelevat, ja nyt julkaistu kansainvälinen tutkimus esittää niiden määräksi noin 1,5 triljoonaa tonnia hiiltä, mikä on yli kaksinkertainen verrattuna aikaisempiin arvioihin ja kaksinkertainen myös suhteessa siihen hiilimäärään, joka on ilmakehässä paraikaa.

Ikiroutaan varastoitunut hiili on ilmastonmuutoksen kannalta merkittävä uhkatekijä, joka tunnetaan vielä hieman puutteellisesti. Varmaa kuitenkin on, että sulaessaan ikirouta muuttuu helposti hiilenlähteeksi. Radiohiiliajoitusten perusteella tiedetään nimittäin, että suurin osa siitä hiilidioksidista, jota tänä päivänä vapautuu Alaskassa sulavasta maaperästä, on muodostunut jo tuhansia vuosia sitten.

Ikiroutatutkimus julkaistiin Global Biogeochemical Cycles -lehdessä. Suomalaisella mediarintamalla kunnostautui tällä kertaa CO2-raportti; ulkomailla aiheesta uutisoivat Reuters ja ABC.

Eikä siinä vielä kaikki viime viikon huolestuttavat uutiset. Ilmastonmuutokseen liittyvät kuivuus ja ilman korkea hiilidioksidipitoisuus voivat yhdessä heikentää kasvien ravintoarvoa. Australialaisessa tutkimuksessa havaittiin, että ravintokasvien proteiinipitoisuus laski ja myrkyllisten syanogeenisten glykosidien pitoisuus nousi. Tulevaisuuden globaali ruokaturva edellyttää toisenlaisia kasvilajikkeita kuin joiden varassa olemme nyt. Aiheesta kirjoittivat maailmalla Reuters ja ABC.

Green Inc. -blogin James Kanter näkee merkkejä hiilimarkkinoiden tulevasta kasvusta. Niin kauan kuin hiilivoiman päästöongelmat ovat käytännössä ratkaisematta, yksittäisten suurkaupunkien energiavalinnat eivät pelasta tilannetta, mutta... lähetämme silti tämän viikon sympatiapisteet Kaliforniaan, missä Antonio Villaraigosa on luvannut johtamansa kaupungin Los Angelesin luopuvan hiilivoimalla tuotetusta sähköstä vuoteen 2020 mennessä.

* * *

Tämän uutiskatsauksen voi lukea myös Voiman Fifi-verkkolehdestä tai sen arkistoversiosta, jonka tarjoaa yleishyödyllinen yhteisö Internet Archive.

*

Tämän blogikirjoituksen linkkejä on päivitetty 3.6.2016.

Tilaa syöte! :)
RSS-syöte: kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset
RSS-syöte: vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset