2009-05-25

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 21/2009

Analyysiä viime viikon uutisista:

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman tekemät lakialoitteet ja ohjelmaehdotukset keräsivät lehdistön huomiota viime viikolla. Kaikki kunnia Obaman tavoitteille, mutta älkäämme nuolaisko ennen kuin tipahtaa. Palataan asiaan (ja sen uutisointiin) siinä vaiheessa, kun alkaa tapahtua jotakin konkreettisempaa. Ilmakehämme hiilidioksidipitoisuus on edelleen nousussa.

MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology) on tehty uusia arvioita siitä, kuinka paljon maapallon keskilämpötila nousee tällä vuosisadalla. MIT:n ilmastomallissa on pyritty huomioimaan muutokset paitsi fysikaalisessa ympäristössämme myös muutokset ihmiskunnan toiminnassa (talouskasvu, energiankulutus jne.).

Mallinnuksen tulokset korostavat sitä, miten välttämätöntä on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kunnolla, jos haluamme säästyä katastrofaaliselta, jopa yli seitsemän asteen nousulta maapallon keskilämpötilassa.

Tutkimus julkaistiin Journal of Climate -lehdessä. Maailmalla siitä kirjoittivat Yale Environment 360, Dot Earth, Reuters, Climate Progress, Knight Science Journalism Tracker, Columbia Journalism Review ja CEJournal. Suomessa uutisesta mainitsivat sekä Helsingin Sanomat ("Maapallon keskilämpötila saattaa nousta dramaattisesti") että Yleisradio ("MIT:n arvio: Maapallo lämpenee 5,2 astetta vuosisadassa").

Poimitaanpa taas kerran vastapainoksi hyvä uutinen, josta ei kirjoitettu Suomessa:

Stanford Universityn tutkijat ovat havainneet, että osa korallieläinten symbionttilevistä näyttää sopeutuvan lämpötilan nousuun ja niiden asuttamat koralliriutat voivat siten selviytyä hengissä nykyisestä globaalista ilmastonmuutoksesta. Lämpenemistä sietävät korallit vaikuttavat kestävämmiltä myös meriveden happamoitumisen suhteen.

Tutkijoiden yhtenä tavoitteena on sopeutumiskykyisten koralliriuttojen helppo tunnistaminen, jotta niihin voitaisiin kohdistaa erityisiä paikallisia suojelutoimenpiteitä.

Tutkimus julkaistiin Marine Ecology Progress Series -lehdessä.

2009-05-23

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 20/2009

Viikon 20 uutisista ei tule suomenkielistä analyysia. Kehotan vilkaisemaan englanninkielistä tiivistelmää ja selailemaan suoraan kyseisen viikon uutislinkkejä.

2009-05-16

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 19/2009

Analyysiä viime viikon uutisista:

Näistä kirjoitettiin

Biomassasta saadun sähkön ekotehokkuus voi olla etanolia parempi liikenteen käyttövoimana

Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin matkakilometrien ja hiilidioksidipäästöjen määrää suhteessa siihen maa-alaan, jota biomassan viljelyyn tarvitaan. Biosähköllä saatiin aikaan keskimäärin 81 % enemmän matkakilometrejä kuin bioetanolilla energiakasvin viljelypinta-alan yksikköä kohden.

Käyttövoimavaihtoehtojen elinkaarianalyysi ei kuitenkaan ollut täydellinen. Siinä huomioitiin kyllä ajoneuvojen valmistukseen ja energianlähteiden prosessointiin kuluva energia, mutta laskelmiin ei otettu mukaan esimerkiksi vedenkulutusta tai ilmansaasteita taikka sähköntuotannon hyödynnettävissä olevaa hukkalämpöä.

University of California - Merced, Stanford University ja Carnegie Institution of Washington osallistuivat tähän tutkimukseen.

Suomalainen Tiede-lehti otsikoi uutisensa "Biosähköllä pitemmälle kuin biopolttonesteillä", ja jättää selittämättä miksi luutahirssin selluloosapitoisuudella (maissiin verrattuna) olisi asian kannalta jotakin erityistä merkitystä.

Maailmalla tästä samasta tutkimuksesta kirjoittivat muun muassa ScienceNOW ja Technology Review.

Tiibetin rautateiden perustukset vaarassa ilmaston lämmetessä

Tiibetiä ja Qinghain maakuntaa Kiinassa yhdistävä rautatie on turvassa vielä noin neljän vuosikymmenen ajan, asiantuntijat arvioivat. Keskimääräistä nopeammin lämmenneellä ylängöllä sijaitsevaa rautatietä uhkaa sen alla olevan ikiroudan sulaminen ja maaperän vajoaminen.

Toisin kuin Helsingin Sanomat antaa ymmärtää, rautatie ei sijaitse jäätiköllä. Sen alta ei siis sula "ikijää" vaan ikirouta.

Maailmalla tästä infrastruktuuriongelmasta uutisoivat Xinhua ja Reuters.

Näistä en nähnyt kirjoitettavan

(Kirjoitan tällä kertaa lyhyesti, jotta pääsisin kiinni tavoiteaikatauluun. Tietoukan blogin toimitus on ollut epätavallisen kiireinen tällä ja viime viikolla!)

Maailmalta kantautui rohkaisevia uutisia vesivaroista, tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.

Murheellisia uutisia saimme lukea Boliviasta, missä sijaitseva Chacaltayan jäätikkö on sulanut käytännössä olemattomiin. Aiheesta kirjoittivat Yale Environment 360, The Miami Herald ja Climate Progress.

2009-05-07

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 18/2009

Analyysiä viime viikon uutisista:

Näistä kirjoitettiin

Kaakkois-Aasian taloudelliset näkymät ilmaston muuttuessa

Aasian kehityspankin uuden tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen hillitseminen olisi erityisen tärkeää Kaakkois-Aasialle, ja asiassa tarvitaan nyt maailmanlaajuisia toimia. Tiedote korostaa sitä miten taloudelliset kustannukset kasvavat, jos hillintätoimissa viivytellään. Yksityiskohdat ovat luettavissa suoraan parisataasivuisesta raportista.

Yle Uutiset käsittelee aihetta otsikoiden "Raportti: Kaakkois-Aasian talous romahtaa ilmastonmuutoksessa". Aasian-raportista kirjoittivat myös SciDev.net, Mongabay.com ja Knight Science Journalism Tracker.

Wilkinsin shelfijäätikkö on alkanut poikia jäävuoria sen jälkeen, kun sitä vakaana pitänyt jääkannas murtui muutama viikko sitten.

Helsingin Sanomat mainitsee ilmiöstä jutussaan "Etelämantereen jäätiköstä lohjennut taas paloja". Tynkäjuttu ei varsinaisesti tee selväksi mistä on kysymys, kuten että kyseinen jäätikkö ei ole mantereella vaan kelluu Eteläisessä jäämeressä.

Yle Radio 1:n Tiedeuutiset tulee tällä kertaa mainituksi myöhästymisestään huolimatta, koska jutun leipätekstin sisältämä tahaton sanastokomiikka ylittää täkäläisen uutiskynnyksen. Jäätiköt eivät sentään "vasikoi" eivätkä valitettavasti pelkkiä "palasia", vaan ne poikivat jäävuoria.

Wilkinsin shelfijäätikön tilanteesta tiedotti Euroopan avaruusjärjestö (ESA). Muun muassa Reuters uutisoi siitä. Yhteenveto "Wilkinsin" tapahtumista löytyy myös NSIDC:n sivuilta.

Millainen hiilidioksidipäästöjen määrä olisi nykytilanteessa turvallisin?

Nature-lehden numerossa 7242 (458:1077-1212) julkaistiin useita artikkeleita ilmastonmuutoksesta. Niistä kaksi lukeutui viikon puhutuimpiin ilmastouutisiin maailmalla:

Toinen kyseisistä artikkeleista arvioi kumulatiivisten hiilidioksidipäästöjen merkitystä verrattuna päästöjen tuottamisnopeuteen. Artikkelin kirjoittajat (Myles R. Allen ym.) suosittelevat, että vuosittaisten päästömäärien sijasta kiinnitettäisiin huomio aiheutettujen päästöjen kokonaismäärään. He pitävät kumulatiivista laskentatapaa luotettavampana maailman lämpötilaennusteiden kannalta.

Toinen artikkeli (Malte Meinshausen ym.) puolestaan esittää laskelmat siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tuottaa ilman että maailman keskilämpötila nousee tällä vuosisadalla yli kaksi celsiusastetta (teollistumista edeltäneestä tasosta).

Potsdam Institute for Climate Impact Research ja Oxfordin yliopisto osallistuivat näiden tutkimusten tekemiseen. Nature Reports Climate Change julkaisi Allenin, Meinshausenin ja muiden tutkijoiden omat lisäkommentit.

Suomessa vain Greenpeace uutisoi näistä "epämiellyttävistä totuuksista".

Maailmalla aiheesta kirjoittivat BBC News, The Guardian (David Adam), The Guardian (David Adam ja Alok Jha), Reuters, Christian Science Monitor, SciDev.net, The Great Beyond, Climate Feedback ja Real Climate.

Näistä en nähnyt kirjoitettavan

Saisiko olla myös yksi hyvä uutinen? Maailman suurin kaupallinen tornimallinen keskittävä aurinkovoimala on aloittanut toimintansa Espanjassa. Muun muassa Yale Environment 360 kertoi siitä. "Mahdollinen läpimurto", David Biello otsikoi aurinkoteknologiaa hieman laajemminkin käsittelevän, perusteellisen juttunsa.

Tilaa syöte! :)
RSS-syöte: kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset
RSS-syöte: vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset