2009-04-29

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 17/2009

Analyysiä viime viikon uutisista:

Näistä kirjoitettiin

Kalifornian osavaltio vaatii liikenteessä käytettäviltä polttoaineilta pienempää hiilijalanjälkeä

Helsingin Sanomat otsikoi: "Kaliforniassa tiukennettiin pakokaasujen päästörajoja". Toisin kuin Hesarin jutussa annetaan ymmärtää, Kalifornian päätöksessä ei ollut kysymys vain pakokaasuista tai "bensiinin hiilidioksirajoista" tai "polttoaineiden hiilestä", vaan minkä tahansa polttoaineen koko elinkaaren myötä syntyvästä hiilijalanjäljestä.

Yle Uutiset otsikoi "Kalifornia näyttää esimerkkiä ilmastotalkoissa" ja kirjoittaa lähinnä päätöksen merkityksestä öljyntuottajille. Sama hiili-intensiteetin rajoitus koskee kuitenkin kaikkia liikenteen polttoaineita, ei pelkästään öljyperäisiä.

Kaliforniassa tehdystä päätöksestä uutisoivat myös Reuters ja Los Angeles Times .

Merenpohjan ja ikiroudan metaanivarastot lienevät vakaampia kuin on arveltu

Yle Radio 1:n Tiedeuutiset otsikoi: "Merenpohjan metaanijää ei ollut viime jääkauden lopun ratkaiseva lämmittäjä".

Metaanitutkimus julkaistiin Science-lehdessä. Tutkimukseen osallistuivat muun muassa University of Colorado at Boulder, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ja University of California, San Diego. Myös Reuters kirjoitti aiheesta.

Ilmakehää saastuttavat aerosolit ovat synnyttäneet kasveille suotuisat valaistusolosuhteet

Yle Uutiset otsikoi siekailematta "Saasteet kiihdyttävät kasvien kasvua" ja höpisee jutussaan myös "globaalista ilmaston himmenemisestä".

Yle Radio 1:n tiedeuutiset otsikoi asiallisemmin "Pilvetön taivas ei ole paras kasvien hiilensitomiselle", mutta kirjoittaa jutussaan, että yhteyttämisen kiihtyminen olisi johtunut "usvaisesta" ilmakehästä. Puheenaoleva ilmakehän samentuminen ei kuitenkaan ole seurausta pelkästään vesihöyrystä vaan erityisesti aerosoleista.

Tutkimus julkaistiin Nature-lehdessä ja siihen osallistuivat muun muassa NERC Centre for Ecology & Hydrology ja University of Exeter.

Ilmakehän lyijypitoiset hiukkaset vaikuttavat pilvien muodostumiseen ja ominaisuuksiin

Tiede-lehti otsikoi hätiköidyllä johtopäätöksellä "Lyijy hidasti ilmastonmuutosta".

Tutkimus julkaistiin Nature Geoscience-lehdessä. Muun muassa Pacific Northwest National Laboratory osallistui siihen.

Näistä en nähnyt kirjoitettavan

Alaskassa pidettiin alkuperäiskansojen kansainvälinen ilmastokokous: Indigenous Peoples' Global Summit on Climate Change, The Anchorage Daily News, The Anchorage Daily News, The Anchorage Daily News, SciDev.net

Ilmastonmuutostietoa vastaan toimineet lobbarit uskoivat kyseisen tiedon kuitenkin itse: The New York Times, Dot Earth, Climate Progress.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) pakolliseksi kaikille uusille hiilivoimaloille ensimmäisenä maailmassa Iso-Britanniassa: The Guardian, The Guardian, U.K. Department of Energy & Climate Change, U.K. Parliament

Ilmastonmuutos vähentääkin virtaamaa valtaosassa maailman suurimmista joista: U.S. National Center for Atmospheric Research, U.S. National Science Foundation, The Guardian, BBC News, NatGeo News Watch.

Ilmakehän hiilidioksidi- ja metaanipitoisuus nousivat vuonna 2008: U.S. NOAA, Dot Earth.

Ilmastonmuutos lisännee koleratapausten määrää Afrikassa: AlphaGalileo.

Tulen merkitystä ilmastonmuutokselle lienee aliarvioitu: Science, U.S. National Science Foundation, University of California, Santa Barbara, The University of Arizona, Mongabay, Reuters, ABC.

Seurannan ja analyysin kohteena olevat suomalaiset uutislähteet (RSS)

Olen valinnut ulkomaanuutisseurannan kohteeksi tahot, joihin luultavasti turvautuisin, jos en lukisi tuoreita ilmastouutisia suoraan ulkomaisista tiedonlähteistä.

Viikkokatsauksiini pääsee mukaan lähtökohtaisesti vain sellainen uutiskirjoittelu, joka on julkaistu "jo" saman kalenteriviikon aikana kuin alkuperäinen uutinen.

2009-04-20

2009-04-05

Kiina johtaa "puhtaan kehityksen mekanismin" hankkeiden määrässä

Kiinalla on jo 506 Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymää ja rekisteröimää, Kioton pöytäkirjan mukaista "puhtaan kehityksen mekanismin" hanketta.

Kiina on myös maailman eniten kasvihuonekaasupäästöjä synnyttävä maa.

Puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development Mechanism, CDM) on käytäntö, jolla Kioton pöytäkirjan ratifioineet teollisuusmaat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä toteuttamalla hankkeita, jotka vähentävät päästöjä kehitysmaissa. Hankkeet liittyvät tyypillisesti uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen tai jätehuoltoon.

CDM-hankkeita on rekisteröity maailmassa yhteensä 1553 kappaletta. Tilaston toisella sijalla on Intia 414:lla hankkeella. Kaiken kaikkiaan yli neljätuhatta hanketta odottaa parhaillaan Yhdistyneiden kansakuntien hyväksyntää.

Lähteet:

COP15/Rie Jerichow, 31.3.2009:
China holds the record for clean energy projects

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC): Clean Development Mechanism (CDM) Statistics, 3.4.2009:
Registered projects by host party

Suomen ulkoasiainministeriö, 10.10.2008:
Puhtaan kehityksen mekanismi - CDM

Arktinen merijää saavutti tämänvuotisen maksiminsa

Arktisen merijään laajuus kasvoi tänä vuonna 15,14 miljoonaan neliökilometriin. Jää saavutti tämänvuotisen maksiminsa helmikuun 28:ntena päivänä.

Kyseessä on viidenneksi pienin arktisen merijään maksimilaajuus, mitä satelliittien avulla on koskaan mitattu.

Vuosina 1979-2000 maksimilaajuus oli keskimäärin 720000 neliökilometriä suurempi. Vuoden 1979 jälkeisen ajan kuusi pienintä maksimilaajuutta on havaittu kuuden viime vuoden aikana (2004-2009).

Lähde:

U.S. National Snow and Ice Data Center, 30.3.2009:
Annual maximum ice extent confirmed

Iso-Britannia voisi tuottaa 5 % sähköstään Irlanninmeren vuorovesivoimalla

Englannin luoteisosien sähköntarpeesta noin puolet voitaisiin tyydyttää vuorovesivoimaloilla, Liverpoolin yliopiston insinöörit arvioivat. Tuotettu sähkö vastaisi yli viittä prosenttia koko Yhdistyneen kuningaskunnan sähkönkulutuksesta.

Tutkimuksessa vertailtiin vuorovesienergian erilaisia talteenottotapoja. Tehokkain tapa olisi päästää vesi patoaltaaseen nousuveden aikana, ja antaa veden valua takaisin mereen laskuveden aikana turbiinien kautta.

Lähde:

University of Liverpool, 25.3.2009:
North west tidal barrages could provide 5% of UK's electricity

2009-04-02

Miljardin puun kampanja korotti tavoitettaan

Vuonna 2006 käynnistetyn Miljardin puun kampanjan puitteissa on istutettu jo yli kolme miljardia puuta.

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) kampanjan alkuperäisenä tavoitteena oli innostaa ihmiset eri puolilla maailmaa istuttamaan vuosittain vähintään miljardi puuta.

Uutena tavoitteena on istutettujen puiden määrän kasvattaminen jopa seitsemään miljardiin siihen mennessä, kun YK:n kansainvälinen ilmastonmuutoskokous (COP15) pidetään Kööpenhaminassa tämän vuoden joulukuussa.

UNEP toivoo että myös YK:n rauhanturvajoukot ja maailman muut asevoimat osallistuisivat istutuksiin.

Lähteet:

United Nations Environment Programme (UNEP), 30.3.2009:
Billion Tree Campaign passes three billion mark

United Nations Environment Programme:
The Billion Tree Campaign

New Hampshire pyrkii 80 %:n päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä

New Hampshiren osavaltio Yhdysvalloissa on julkistanut ilmastosuunnitelmansa.

Osavaltio on asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Lähteet:

Office of the Governor, State of New Hampshire, 25.3.2009:
Climate Change Task Force Releases NH Climate Action Plan

New Hampshire Department of Environmental Services, maaliskuu 2009:
The New Hampshire Climate Action Plan

Iso-Britannia varautuu ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun tuomaan vesipulaan

Englannin ja Walesin vesivarojen hyödyntämiselle on laadittu uusi strategia. Ison-Britannian ympäristövirasto varoittaa, että niin teollisuus kuin kotitaloudetkin joutuvat vähentämään vedenkulutustaan.

Viraston suosittamiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa kotitalouskohtainen vedenkulutuksen mittaaminen. Tällä hetkellä noin 70 %:ssa sikäläisistä kodeista ei ole vesimittaria.

Suunnitteilla on myös muutoksia vesimaksuihin, verotukseen sekä laitteiden ja rakennusten vesitehokkuusvaatimuksiin.

Ilmastonmuutoksen odotetaan kutistavan käytettävissä olevan jokiveden määrää Englannissa ja Walesissa keskimäärin 10-15 % ja kesäkuukausina jopa 80 % vuoteen 2050 mennessä. Samanaikainen väestönkasvu lisää veden kysyntää.

Veden siirtäminen paikasta toiseen, lämmittäminen ja muu käsittely synnyttää yli 6 % Yhdistyneen kuningaskunnan hiilidioksidipäästöistä. Suurin osa tästä kuudesta päästöprosentista syntyy, kun vettä lämmitetään kodeissa. Ympäristövirasto arvioi, että kuluttaja voisi säästää jopa 140 puntaa vuodessa muuttamalla kuuman veden käyttötottumuksiaan.

Lähteet:

The Environment Agency, 2.4.2009:
Environment Agency sets out plan to tackle future water shortages

The Environment Agency, 31.3.2009:
Water resources strategy - Water for people and the environment

Geenilöytö voi helpottaa kasvintuotantoa lämpimämmässä ilmastossa

Normaalia korkeampi lämpötila saa lituruohon (Arabidopsis thaliana) kasvattamaan pidempiä varsia ja merkittävästi vähemmän biomassaa.

Tutkijat ovat nyt havainneet, että yhden ainoan geenin mutaatio ehkäisee lämpötilan laukaisemaa kasvureaktiota.

Löydöstä toivotaan olevan apua, kun pyritään parantamaan viljelykasvien satoisuutta ilmaston lämmetessä.

Lähteet:

University of Leicester, 30.3.2009:
New Breakthrough in Global Warming Plant Production

Maria A. Koini ym.:
High Temperature-Mediated Adaptations in Plant Architecture Require the bHLH Transcription Factor PIF4
Current Biology 19:408-413

Uutisia yksitellen

Tietoukan blogi on kehittänyt uutisseurantaansa, ja siirtyy nyt kokeilemaan uutisten julkaisemista yksitellen.

Aika näyttää korvaako tämä käytäntö viikottaiset uutiskatsaukset. Prosessi on jatkuvan kehittämisen kohteena.

Tilaa syöte! :)
RSS-syöte: kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset
RSS-syöte: vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset