2011-04-11

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 14/2011

Havaintoja viime viikon (4.4.2011-10.4.2011) uutisista:

Öljynporauksen yhteydessä vapautuu maakaasua, josta huomattava määrä jätetään keräämättä talteen. Se yksinkertaisesti vain poltetaan pois. Tällä tavoin soihduttamalla tärvätään vuosittain kaasumäärä, joka vastaa viittä prosenttia maailman maakaasuntuotannosta, kertoo General Electricin tekemä selvitys.

Soihduttamalla haaskattu 150 miljardia kuutiometriä vastaa määrältään noin 30 prosenttia Euroopan unionin maakaasunkulutuksesta. Samainen soihdutus aiheuttaa 400 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt, mikä on noin kaksi prosenttia maailman koko energiantuotannon vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä.

Venäjä on paitsi maailman suurin maakaasun tuottajamaa myös sen suurin soihduttajamaa. Kaasua soihdutetaan Venäjällä ehkä jopa 50 miljardin kuutiometrin verran vuodessa. Venäjällä myös tiedetään, että tuotantoprosessin tehokkuudessa olisi rutkasti parantamisen varaa.

Tuhlailevan soihdutuksen lopettaminen voisi olla "seuraava suuri menestystarina" energia- ja ympäristöalalla, alaotsikoi General Electric soihdutusraporttiaan. Heidän mukaansa tavoitteeseen voitaisiin päästä viidessä vuodessa. Tarvittava teknologia on jo olemassa, eivätkä sen soveltamiskustannuksetkaan olisi kohtuuttomia.

Kuulostavatko nuo sanankäänteet tutulta?

Olkaamme siis tarkkana, ettei tämäkin menestystarina jää lähinnä menetystarinaksi, kuten on toistaiseksi käynyt maailmanlaajuisten päästövähennysten kanssa. Vakuuttava näyttö päästöjen vähenemisestä antaa odottaa itseään. Esimerkiksi Euroopan unionin hiilipäästöt olivat viime vuonna kolme prosenttia suuremmat kuin vuonna 2009. Yhdysvalloissa fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 3,7 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2009.

Uusien simulaatiotulosten mukaan ihmistoiminnan on muututtava hiilineutraaliksi viidenkymmenen vuoden kuluessa, jotta maailman ilmaston lämpeneminen esiteolliselta tasolta saataisiin pysymään alle kahdessa celsiusasteessa. Sama kahden asteen tavoite edellyttää lisäksi, että ylimääräinen hiilidioksidia ilmakehästä poistava toiminta on saatava käyntiin vielä ennen vuotta 2100. Näillä ehdoilla vaikuttaa epätodennäköiseltä, että lämpeneminen saadaan pidettyä kahden asteen rajoissa.

Tämä tutkimus julkaistiin Geophysical Research Letters -lehdessä, ja siitä kirjoittivat ScienceNOW, Nunatsiaq Online ja Desmog Blog.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkisti viime viikolla ensimmäisen raporttinsa, joka käsittelee puhtaan energiantuotannon viimeaikaista kehitystä maailmassa (Clean Energy Progress Report). Raportissa tuodaan esiin, että vaikka viime vuosina onkin edistytty puhtaan energian alalla, etenkin aurinko- ja tuulivoiman suhteen, nämä menestystarinat jäävät fossiilisten polttoaineiden kasvavan kysynnän varjoon.

Uusiutuvaan energiaan perustuva sähköntuotanto on kasvanut maailmassa vuoden 1990 jälkeen keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa. Maailman kokonaissähköntuotanto on kasvanut nopeammin, kolme prosenttia vuodessa.

Vuonna 1990 maailman sähköstä 19,5 prosenttia tuotettiin uusiutuvalla energialla. Vuonna 2008 uusiutuvien energianlähteiden osuus oli enää 18,5 prosenttia.

Vuosina 2000-2008 tapahtuneesta sähkön kysynnän kasvusta 47 prosenttia tyydytettiin hiilivoimalla. Hiilivoiman käyttö lisääntyi tuona aikana enemmän kuin minkään muun energiamuodon käyttö.

IEA:n näkemys on, että tilanteen kohentamiseksi on muun muassa lakkautettava fossiilisille polttoaineille vielä nykyäänkin maksettavat tukiaiset. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuettiin maailmassa vuonna 2009 yli 310 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Uusiutuva energia sai vastaavaa tukea vain 57 miljardin dollarin edestä.

Kaikesta huolimatta maailman tuulivoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noussut vuoden 2000 jälkeen 18 gigawatista noin 195 gigawattiin. Aurinkopaneeleja on asennettu tuulivoimaan verrattuna yli kaksinkertaisella vauhdilla - vuonna 2000 kapasiteettia oli yhteensä 1,5 gigawattia, mutta nykyään suurin piirtein 40 gigawattia. Tämä on hyvä alku nopealle kasvulle, jota tarvitaan vielä pitkään.


Kasvihuonekaasupäästöjen tuotantoa Kiinassa. Tämä öljyteollisuutta esittelevä kuva on siinä mielessä harhaanjohtava, että Kiinassa on panostettu merkittävästi myös uusiutuvaan energiaan. (Kuva: Adam Cohn/Creative Commons).

* * *

Tämän uutiskatsauksen voi lukea myös Voiman Fifi-verkkolehdestä tai sen arkistoversiosta, jonka tarjoaa yleishyödyllinen yhteisö Internet Archive.

*

Tämän blogikirjoituksen linkkejä on päivitetty 4.6.2016.

Tilaa syöte! :)
RSS-syöte: kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset
RSS-syöte: vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset