2009-05-16

Ulkomaisia ilmastouutisia viikolla 19/2009

Analyysiä viime viikon uutisista:

Näistä kirjoitettiin

Biomassasta saadun sähkön ekotehokkuus voi olla etanolia parempi liikenteen käyttövoimana

Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin matkakilometrien ja hiilidioksidipäästöjen määrää suhteessa siihen maa-alaan, jota biomassan viljelyyn tarvitaan. Biosähköllä saatiin aikaan keskimäärin 81 % enemmän matkakilometrejä kuin bioetanolilla energiakasvin viljelypinta-alan yksikköä kohden.

Käyttövoimavaihtoehtojen elinkaarianalyysi ei kuitenkaan ollut täydellinen. Siinä huomioitiin kyllä ajoneuvojen valmistukseen ja energianlähteiden prosessointiin kuluva energia, mutta laskelmiin ei otettu mukaan esimerkiksi vedenkulutusta tai ilmansaasteita taikka sähköntuotannon hyödynnettävissä olevaa hukkalämpöä.

University of California - Merced, Stanford University ja Carnegie Institution of Washington osallistuivat tähän tutkimukseen.

Suomalainen Tiede-lehti otsikoi uutisensa "Biosähköllä pitemmälle kuin biopolttonesteillä", ja jättää selittämättä miksi luutahirssin selluloosapitoisuudella (maissiin verrattuna) olisi asian kannalta jotakin erityistä merkitystä.

Maailmalla tästä samasta tutkimuksesta kirjoittivat muun muassa ScienceNOW ja Technology Review.

Tiibetin rautateiden perustukset vaarassa ilmaston lämmetessä

Tiibetiä ja Qinghain maakuntaa Kiinassa yhdistävä rautatie on turvassa vielä noin neljän vuosikymmenen ajan, asiantuntijat arvioivat. Keskimääräistä nopeammin lämmenneellä ylängöllä sijaitsevaa rautatietä uhkaa sen alla olevan ikiroudan sulaminen ja maaperän vajoaminen.

Toisin kuin Helsingin Sanomat antaa ymmärtää, rautatie ei sijaitse jäätiköllä. Sen alta ei siis sula "ikijää" vaan ikirouta.

Maailmalla tästä infrastruktuuriongelmasta uutisoivat Xinhua ja Reuters.

Näistä en nähnyt kirjoitettavan

(Kirjoitan tällä kertaa lyhyesti, jotta pääsisin kiinni tavoiteaikatauluun. Tietoukan blogin toimitus on ollut epätavallisen kiireinen tällä ja viime viikolla!)

Maailmalta kantautui rohkaisevia uutisia vesivaroista, tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.

Murheellisia uutisia saimme lukea Boliviasta, missä sijaitseva Chacaltayan jäätikkö on sulanut käytännössä olemattomiin. Aiheesta kirjoittivat Yale Environment 360, The Miami Herald ja Climate Progress.

Tilaa syöte! :)
RSS-syöte: kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset kaikki Tietoukan blogin kirjoitukset
RSS-syöte: vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset vain Tietoukan blogin ilmastoaiheiset uutiskatsaukset